Over de kindertraining Blij met mij!

Wat is Blij met mij?

Blij met mij! is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun ouders. Een kindertraining die het zelfvertrouwen versterkt door de talenten van de kinderen centraal te stellen. Al 10 jaar lang is de kindertraining keer op keer vol, zijn ouders erg tevreden en zien we mooie positieve veranderingen bij kinderen.

 

Wat willen we met Blij met mij! bereiken?

Ieder kind heeft talenten, krachten en ontwikkelingspotentieel. Niet ieder kind herkent en erkent die bij zichzelf. Het is onze missie om een kind (spelenderwijs) te leren ontdekken: ‘Ik ben ik, leuk hè?!’

Hoe pakken we het aan?

Met de kindertraining ‘Blij met mij!’ zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten. Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen. Ouders spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom betrekken we de ouders nadrukkelijk. Zij krijgen handvatten om op een andere manier naar hun kind te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.
‘Blij met mij!’ is een veranderingsproces op maat voor ouders èn kinderen. Vanuit een positieve insteek ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en nieuwe dynamieken bij het kind zelf, maar ook in relatie tot anderen.

De officiële Blij met mij! training bestaat altijd uit 5 bijeenkomsten voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouders en andere mensen uit de kring van je kind.

Boek Blij met mij Talent en veerkracht van je kind versterken Els Pronk en Elke Busschots blijmetmijacademie.nuBlij met mij Angelique Besselaar-be-9-12We geven de ouders vanaf maart 2018 ook ons nieuwe boek ‘Blij met mij – talent en veerkacht van je kind versterken’ als onderdeel van de training. Zodat je alles regelmatig nog eens door kunt lezen. Daarnaast ontvangen alle ouders het Blij met mij! Verhalenboek, geschreven door Angelique Besselaar.

 

 

 

 

De effecten blijken tot lang na de kindertraining door te werken. In dit filmpje vertellen Els en Saskia aan kinderen die de training gaan doen, wat ze kunnen verwachten.

handenHoe we samen optrekken met de ouders

  • vooraf is er met de ouders een kort telefonisch intakegesprek
  • aan het eind van elke bijeenkomst is een moment met de ouders en kinderen samen. Ouders kunnen dan ervaren wat we gedaan hebben en hoe ze dat samen met hun kind de komende week thuis kunnen voortzetten
  • er zijn drie ouderavonden, waarin het vooral gaat over hoe ouders hun kind kunnen steunen
  • de laatste avond is bedoeld om te weten hoe de ouders de effecten van de training vast kunnen houden in het gezin

Natuurlijk zijn er nog meer belangrijke volwassenen in het leven van een kind. Denk aan grootouders, leerkrachten, oppas, zwemjuf, buren, ooms en tantes. Ook zij zijn van harte welkom op de avonden van de kindertraining en aan het eind van elke bijeenkomst. Zo kunnen ouders en andere ‘helpers’ een kring vormen om de kinderen heen. En dat helpt enorm!

 

Meer achtergronden vind je in het artikel Blij met mij! training als krachtige interventie, dat in het voorjaar van 2015 verscheen in het vakblad Onderwijs & Gezondheidszorg.

En ons boek is ook los te bestellen, klik hier